skip to Main Content

In 2020 zijn er door de gehele provincie Friesland meer dan 20 Doortraproutes uitgezet. Doortraproutes zijn ongeveer 20-30 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en hebben relatief veilige kruisingen. In de gemeente Opsterland zijn er 3 routes uitgezet.

Route Ureterp – Wijnjewoude – Bakkeveen
De officiële start is bij MFC de Wier in Ureterp. Het is ook mogelijk om op een ander punt te starten.
Start Wijnjewoude, Prieel Wijnjewoude: vanaf aanwijzing 7, knooppunt 35.
Start Bakkeveen, Café de Brink: vanaf aanwijzing 14.
Start u op een andere locatie dan de officiële startlocatie, ga dan na de laatste aanwijzing verder bij aanwijzing 1.
Download route Ureterp

Route Beetsterzwaag – Drachten
De start is in Drachten. Het is ook mogelijk om de route te fietsen vanuit Beetsterzwaag of vanaf het Witte Huis in Olterterp.
Start Beetsterzwaag, Hoofdstraat Beetsterzwaag: vanaf aanwijzing 17, knooppunt 13.
Start Wiite Huis Olterterp: vanaf aanwijzing 18, knooppunt 92.
Start u op een andere locatie dan de officiële startlocatie, ga dan na de laatste aanwijzing verder bij aanwijzing 1.
Download route Drachten – Beetsterzwaag

Route Gorredijk – Lippenhuize – Hemrik
De start is bij Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk. Het is ook mogelijk om de route te beginnen vanaf het Witte Huis in Olterterp.
Start Wiite Huis Olterterp: vanaf aanwijzing 9, knooppunt 92.
De route Gorredijk zit nog in de testfase maar kan al wel gefietst worden. Mocht u opmerkingen hebben over de route of de routebeschrijving dan horen we het graag.
Download route Gorredijk – testfase

Back To Top