skip to Main Content

Doortrappen in gemeente Opsterland

Vrijdagmiddag 30 september a.s.  start een fietsgroep voor senioren in Beetsterzwaag/Olteterp.

De fietsgroep fietst wisselende routes van ongeveer 1,5 uur in een rustig tempo. Onderweg is er aandacht voor de omgeving, het fietsen in een groep én voor gezelligheid. Onderweg of na afloop is er de mogelijkheid om samen koffie of thee te drinken. De fietstochten worden afgewisseld met een informatief en/of educatief onderdeel, zoals opfrissen verkeersregels, tips voor het op- en afstappen, fietsen in groepen, dode hoek, enzovoorts.

De gemeente Opsterland, de Fietsersbond, het Beweegteam, Sport Fryslân en het Regionale Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân werken samen om fietsgroepen onder het programma Doortrappen in de provincie te organiseren. De fietsgroepen worden begeleid door getrainde fietsdocenten.

Praktische info:

  • Startlocatie – Het Witte Huis, van Harinsxmaweg 20, Olteterp
  • Dag/tijd: Vrijdagmiddag 13.00 uur
  • Data: 30 september, 7 oktober, do 13 oktober, 21-28 oktober, do 3 november, 11-18-25 november
  • Klaas Postma, fietsdocent van de Fietsersbond i.s.m. Buurtsportcoach Opsterland
  • Aanmelden en info: Doortrappen Fryslân: Ellie@sportfryslan.nl – 06 103 231 92

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen. Het programma Doortrappen heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig en met plezier te laten fietsen (zowel e-bike als gewone fiets).  Zie ook de website: www.doortrappen.frl

    

Back To Top